Content by

,

หาเสียงเลือกตั้ง 62 พรรคการเมืองสัญญาเรื่องไหนไว้บ้าง

สภาล่มถี่ๆ เป็นสัญญาณว่าบอกใกล้จะจบวาระการทำงานรัฐสภาจากการเลือกตั้ง 62 เข้ามาทุกที ในระหว่างที่พรรคการเมืองและ ส.ส. ต่างลงพื้นที่เพื่อประกาศนโยบายใหม่ เราขอชวนทบทวนภาพรวมของนโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี 62 อีกครั้ง เผื่อจะช่วยให้พวกเรา Voters ทั้งหลาย ได้ลองเปรียบเทียบ ‘จุดยืน’ หรือ ‘จุดเปลี่ยน’ ของแต่ละพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้

หมายเหตุ: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เป็นการรวบรวมคำสัญญาใช้หาเสียงเลือกตั้ง 2562 และมีข้อมูลเป็นคำสัญญามีการบันทึกไว้ พร้อมทำการติดตามข้อมูลจากข่าวการเมืองและข้อมูลจากรัฐสภา หากต้องการแจ้งคำสัญญาที่ต้องการให้ติดตามเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลที่อยากแจ้งอัพเดท สามารถแจ้งได้ในฟอร์มนี้ https://forms.gle/zBXfyLsErdf7CDXc8

จาก 329 นโยบายหาเสียง ของ 27 พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปนั่งในสภาฯ นี่คือ 5 ประเด็นยอดฮิตจากการเลือกตั้งครั้งก่อน

ที่ดินการเกษตร: 13 คำสัญญาจากพรรคการเมือง ทำได้สูงสุดขั้น “กำลังดำเนินการ”

ประชาธิปัตย์แก้ปัญหาชาวสวนยาง 3 แสนครัวเรือนไม่มีเอกสารสิทธิ์กำลังดำเนินการhttps://promisetracker.wevis.info/promises/35
ประชาธิปัตย์โฉนดชุมชนกำลังดำเนินการhttps://promisetracker.wevis.info/promises/76
พลังท้องถิ่นไทจัดสรรโดยนำที่ดินของรัฐ 1,000,000 ไร่ ให้เกษตรกรกำลังดำเนินการhttps://promisetracker.wevis.info/promises/69
พลังประชารัฐออกเอกสารสิทธิในที่ดินกรรมสิทธิ์ พิสูจน์สิทธิ์ที่ดินกรณีโต้แย้งระหว่างรัฐกับราษฎรกำลังดำเนินการhttps://promisetracker.wevis.info/promises/353
พลังปวงชนไทยจัดสรรที่ดินรัฐให้ประชาชนอยู่อาศัยและทำกินกำลังดำเนินการhttps://promisetracker.wevis.info/promises/70
ก้าวไกล/อนาคตใหม่ระงับข้อพิพาทที่ดิน ขีดเส้นป่าใหม่ นำป่าเสื่อมโทรมมาให้ชาวบ้านทำกินไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/256
ครูไทยเพื่อประชาชนยกเลิกสวนป่า เปลี่ยนสปก. เป็นโฉนด เพิ่มมูลค่าให้ประชาชนไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/244
ประชาชาติเกษตรกรมีที่ดินทำกินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/24
ประชาธิปัตย์โฉนดสีฟ้า ส.ป.ก. เป็นหลักประกันเงินกู้ธนาคารรัฐ-ศาลได้ไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/78
ประชาธิปัตย์เดินหน้าธนาคารที่ดินไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/93
ประชาภิวัฒน์สปก. ไม่เพียงแค่ทำเกษตรไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/304
พลเมืองไทยให้ท้องถิ่นตรวจสอบการทอดทิ้งที่ดิน เพื่อยึดเป็นของรัฐตามกฎหมายที่ดิน และจัดสรรที่ดินให้คนจนที่ยากไร้
ไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/342
เพื่อชาติโฉนดใบเดียวทั้งแผ่นดินไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/77

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ: 7 คำสัญญาจากพรรคการเมือง ทำได้สูงสุดขั้น “กำลังดำเนินการ”

พลังประชารัฐเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทต่อเดือนกำลังดำเนินการhttps://promisetracker.wevis.info/promises/208
ก้าวไกล/อนาคตใหม่เพิ่มเบี้ยคนชราเป็นเดือนละ 1,800 บาทถูกเสนอต่อสภาhttps://promisetracker.wevis.info/promises/204
ประชาชาติส่งเสริมระบบรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลฟรี ระบบบำนาญและสวัสดิการ (เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน)ถูกเสนอต่อสภาhttps://promisetracker.wevis.info/promises/296
ประชาภิวัฒน์เบี้ยผู้สูงอายุ (คนชรา) 5,000 บาทต่อเดือนไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/135
ประชาธิปัตย์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/136
รวมพลังประชาชาติไทยเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,500 บาทต่อคน ต่อเดือนไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/205
ชาติพัฒนาเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็น 2,000 บาทต่อเดือนไม่พบความเคลื่อนไหวhttps://promisetracker.wevis.info/promises/207

งบกองทัพ: 6 คำสัญญาจากพรรคการเมือง “ถูกเสนอต่อสภา” แล้ว ขณะบางส่วน “ถูกระงับ”

ก้าวไกล/อนาคตใหม่ลดงบกลาโหม 50,000,000,000 บาทถูกเสนอต่อสภาhttps://promisetracker.wevis.info/promises/269
ประชาชาติยกเลิกและปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ระบบงบประมาณและภาษีอากรให้เกิดความเป็นธรรมถูกเสนอต่อสภาhttps://promisetracker.wevis.info/promises/242
เพื่อไทยตัดงบซื้ออาวุธที่ไม่จำเป็นถูกเสนอต่อสภาhttps://promisetracker.wevis.info/promises/101
เพื่อไทยลดงบกระทรวงกลาโหม 10%ถูกเสนอต่อสภาhttps://promisetracker.wevis.info/promises/267
ประชานิยมเปลี่ยนงบกองทัพ ไปซื้อรถไถนาประจำหมู่บ้าน เพื่อเกษตรกรถูกระงับhttps://promisetracker.wevis.info/promises/167
ประชานิยมหยุดกองทัพ ซื้ออาวุธ 10 ปีถูกระงับhttps://promisetracker.wevis.info/promises/330

ขยายเกษียณอายุราชการ: 4 คำสัญญาจากพรรคการเมือง ผลคือทั้งหมด “ถูกระงับ”

ชาติไทยพัฒนาขยายเวลาเกษียณราชการ เป็น 65 ปีถูกระงับhttps://promisetracker.wevis.info/promises/43
ชาติพัฒนาขยายอายุการเกษียณเป็น 65 ปีถูกระงับhttps://promisetracker.wevis.info/promises/46
พลังประชารัฐขยายเกษียณอายุราชการ 63 ปีถูกระงับhttps://promisetracker.wevis.info/promises/41
รวมพลังประชาชาติไทยขยายเวลาอายุเกษียณในภาครัฐเป็น 70 ปีถูกระงับhttps://promisetracker.wevis.info/promises/44

เท่าเทียมทางเพศ: 2 คำสัญญาจากพรรคการเมือง “ถูกเสนอต่อสภา” แล้วทั้งคู่

ชาติไทยพัฒนาแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ถูกเสนอต่อสภาhttps://promisetracker.wevis.info/promises/33
ประชาภิวัฒน์LGBT สิทธิต้องเท่าเทียม
ถูกเสนอต่อสภาhttps://promisetracker.wevis.info/promises/6

ในการเลือกตั้งที่ (น่าจะ) กำลังมาถึงนี้ เราเลยอยากชวนทุกคนพิจารณานโยบาย ที่แสดงถึง ‘จุดยืน’ หรือ ‘จุดเปลี่ยน’ ของแต่ละพรรคการเมืองให้ดี พร้อม ‘ติดตามและตรวจสอบ’ การทำงานของนัก/พรรคการเมือง ที่อยู่ในสภาผู้แทนฯ ไปพร้อมกับพวกเรา อย่าปล่อยให้คำสัญญาเป็นของฟุ่มเฟือยในการหาเสียง และอย่าปล่อยให้การผิดสัญญาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้

ยังมีคำสัญญาอีกมากมายที่พรรคเหล่านี้ยังติดค้างประชาชนไว้ ไปช่วยกันแชร์ทวงสัญญาได้ที่ https://promisetracker.wevis.info/