Content by

อีกนานแค่ไหน กว่าคน กทม. จะได้ผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง?

อีกนานแค่ไหน กว่าคน กทม. จะได้ผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง? ชาวกทม. จำได้ไหม.. เราได้ออกไป #เลือกตั้งกทม ครั้งสุดท้ายกันเมื่อไหร่?

สวัสดีชาวกทม. จำได้ไหม.. เราได้ออกไป #เลือกตั้งกทม ครั้งสุดท้ายกันเมื่อไหร่?

“1934 วัน หรือ 5 ปี 3 เดือน” นับตั้งแต่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แต่งตั้ง พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง มาเป็น ผู้ว่ากทม โดยไม่สนใจเสียงของประชาชน

“3259 วัน หรือ 8 ปี 11 เดือน” นับตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่า และ สภา กทม. ครั้งสุดท้ายที่คนกทม. ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนของตัวเอง เมื่อ 3 มีนาคม 2556

5 ปีกว่าแล้วนะ ที่ กทม. อยู่ภายใต้การบริหารของผู้ว่าฯ และสมาชิกสภาฯ กทม. ที่ “ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง” ยิ่งย้อนดูในประวัติศาสตร์แล้ว ไม่มี ผู้ว่ากทม. คนไหนเลยที่อยู่ทนทะลุวาระการดำรงตำแหน่งมาได้นานขนาดนี้ (ยิ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วย!) และผู้ว่าที่ “ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง” ก็หมายถึงประชาชนกทม. ไม่ได้มีสิทธิ์กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองที่พวกเราอยู่ในแบบที่เราอยากให้เป็น

แม้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจ้งต่อที่ประชุมวุฒิสภา คาดว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤษภาคม โดยหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ในช่วงใกล้สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกระทรวงมหาดไทย จะหารือร่วมกัน เพื่อนำเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนมีนาคม เพื่อขออนุมัติวันเลือกตั้ง

และล่าสุด (1 กุมภาพันธ์ 2565) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แล้ว โดยจะเริ่มนับหนึ่งในเดือนมีนาคม
แต่อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่มีการตั้งและตอบคำถามว่า “คน กทม. จะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่” และไม่ใช่ครั้งแรก ที่เราได้ยินคำว่า “ดำเนินการอยู่”

Visualized by Namsai Supavong


มาช่วยกันจับตา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี กันให้ดีในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนี้ให้ดี เพื่อที่คน กทม. จะได้มี #ผู้ว่ากทม และ #สภากทม ที่มาจากการเลือกตั้ง ซะที!

ผู้ว่าฯ กทม. จากอดีต-ปัจจุบัน

ชื่อที่มา/พรรคปีที่เลือกตั้งเริ่มดำรงตำแหน่งสิ้นสุดวาระระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ชำนาญ ยุวบูรณ์แต่งตั้ง1 มกราคม 251622 ตุลาคม 25160 ปี 294 วัน
อรรถ วิสูตรโยธาภิบาลแต่งตั้ง1 พฤศจิกายน 25164 มิถุนายน 25170 ปี 215 วัน
ศิริ สันติบุตรแต่งตั้ง5 มิถุนายน 251713 มีนาคม 25180 ปี 281 วัน
สาย หุตะเจริญแต่งตั้ง29 พฤษภาคม 25189 สิงหาคม 25180 ปี 72 วัน
ธรรมนูญ เทียนเงินประชาธิปัตย์251810 สิงหาคม 251829 เมษายน 25201 ปี 262 วัน
ชลอ ธรรมศิริแต่งตั้ง29 เมษายน 252014 พฤษภาคม 25222 ปี 15 วัน
เชาวน์วัศ สุดลาภาแต่งตั้ง4 กรกฎาคม 252216 เมษายน 25241 ปี 286 วัน
พลเรือเอก เทียม มกรานนท์แต่งตั้ง28 เมษายน 25241 พฤศจิกายน 25273 ปี 187 วัน
อาษา เมฆสวรรค์แต่งตั้ง6 พฤศจิกายน 252713 พฤศจิกายน 25281 ปี 7 วัน
พลตรี จำลอง ศรีเมืองกลุ่มรวมพลัง252814 พฤศจิกายน 252814 พฤศจิกายน 25324 ปี 0 วัน
พลตรี จำลอง ศรีเมืองพลังธรรม25337 มกราคม 253322 มกราคม 25352 ปี 15 วัน
ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยาพลังธรรม253519 เมษายน 253518 เมษายน 25394 ปี 0 วัน
พิจิตต รัตตกุลอิสระ25393 มิถุนายน 253922 กรกฎาคม 25434 ปี 49 วัน
สมัคร สุนทรเวชประชากรไทย254323 กรกฎาคม 254328 สิงหาคม 25474 ปี 36 วัน
อภิรักษ์ โกษะโยธินประชาธิปัตย์254729 สิงหาคม 254728 สิงหาคม 25514 ปี
อภิรักษ์ โกษะโยธิน25515 ตุลาคม 255119 พฤศจิกายน 25510 ปี 45 วัน
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตรประชาธิปัตย์255211 มกราคม 25529 มกราคม 25564 ปี
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร255629 มีนาคม 255618 ตุลาคม 25592 ปี 202 วัน
พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมืองแต่งตั้ง18 ตุลาคม 2559ปัจจุบัน5 ปี 106 วัน
หมายเหตุ : ตำแหน่งผู้ว่ากทม. แต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย (ขณะนั้นใช้ชื่อว่า นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ) ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ในปี 2518

กระแสเลือกตั้ง กทม. (หลังเลือกตั้ง 62)

เมษายน 2562สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แก้ไขหลักเกณฑ์และระบบการเลือกตั้ง กำหนดว่า ยังไม่ให้มี ส.ข. จนกว่าจะแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
กรกฎาคม 2562พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ไม่มีเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในปี 2562 แน่นอน แต่ความชัดเจนจะมีในปีหน้า (2563) ให้กลับมาถามถึงความชัดเจนอีกครั้ง ตอนนั้นจะมีคำตอบให้แน่นอน
สิงหาคม 2562กทม. ชี้แจงในการประชุมสภากทม. ว่าได้เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งไว้แล้ว ทั้งจัดส่งข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดเตรียมงบฯ และสำรวจอุปกรณ์-เตรียมหน่วยเลือกตั้ง
สิงหาคม 2562อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์พิเศษ ว่า เตรียมแผนการเลือกตั้งท้องถิ่นไว้ในทุกระดับ โดยคาดว่าคนกทม. จะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ตั้งแต่เดือนก.พ. 2563 เป็นต้นไป รอแต่เพียงความชัดเจนระหว่าง กกต.กับรัฐบาลที่จะหารือกัน
ตุลาคม 2562รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เผยกับสื่อระหว่างลงพื้นที่ ว่ามีแนวคิดจะลงสมัครผู้ว่าฯ ในนามอิสระ เพราะสามารถทำงานได้กับทุกภาคส่วนมากกว่าลงในนามพรรคการเมือง
ธันวาคม 2562น.ส.รสนา โตสิตระกูล เปิดตัวชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ พร้อมผุดแคมเปญ “กทม.มีทางออกบอกรสนา”
มกราคม 2563กกต. และกระทรวงมหาดไทย ประกาศความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมชี้แจ้งว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย เหลือแค่การประกาศลำดับและวันเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ตุลาคม 2563ครม. เคาะลำดับการเลือกตั้งท้องถิ่น เริ่มที่ อบจ.ก่อน เพราะมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ และจะต่อด้วยเทศบาล เมืองพัทยา อบต. และปิดท้ายด้วยการเลือกตั้งกทม. เร็วที่สุดอาจจะอยู่ช่วงปลายปี 2564
ธันวาคม 2563🗳 เลือกตั้ง อบจ.
มีนาคม 2564🗳 เลือกตั้ง เทศบาล
พฤษภาคม 2564🗳 เลือกตั้ง เทศบาลใหม่ หลังเจอบัตรปลอม-บัตรเขย่ง
สิงหาคม 2564กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ก. ออกเป็น 50 เขต โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน พร้อมคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน 64 พร้อมกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
กันยายน 2564ครม. ให้จัดเลือกตั้ง อบต. ขณะที่เลือกตั้งกทม. และเมืองพัทยา จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในลำดับต่อไป (ไม่พบการชี้แจงเหตุผล)
พฤศจิกายน 2564🗳 เลือกตั้ง อบต.
ธันวาคม 2564พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผยคนกทม. ได้เลือกผู้ว่าฯ ไม่เกินกลางปีหน้า (2565) ย้ำไม่เคยคิดยื้อ อะไรที่ทำได้ก็ทำ
ธันวาคม 2564ประชาธิปัตย์เปิดตัว ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ประกาศพากรุงเทพฯ เป็นเมืองต้นแบบของอาเซียน
มกราคม 2565ก้าวไกล เปิดตัว วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ลงสู้ศึกเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศภารกิจสำคัญ หยุดไถ หยุดส่วย พร้อมชนทุกเรื่องไม่เว้นนายทุน
มกราคม 2565พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) คาดว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤษภาคม
กุมภาพันธ์ 2565นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แล้ว โดยจะเริ่มนับหนึ่งในเดือนมีนาคม