Content by

“ผู้แทน” แบบไหนที่คุณอยากเห็น?

ร่วมออกแบบคุณสมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) “จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”

พออายุ 18 ปีบริบูรณ์จะมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกคนเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชน ซึ่งตำแหน่งที่เป็น “ผู้แทน” อำนาจของประชาชนและตัดสินกฎหมายสำคัญๆที่กระทบต่อชีวิต คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ซึ่งในการเลือกตั้งหลายคนอาจรู้สึกว่าบางครั้งผู้สมัครอาจจะยังไม่มีคุณสมบัติแบบที่เราชอบ เลยต้องจำใจเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่ แต่ในเมื่อส.ส.เป็นผู้แทนของพวกเราก็ควรมีสิทธิบอกได้ว่าผู้แทนที่เราอยากได้เป็นแบบไหน? และแสดงผลส.ส.ออกมาให้เห็นเพื่อบอกประชาชนคนอื่นๆ และ ส.ส.ที่จะก้าวเข้ามาเป็นตัวเลือกในสภาต่อไป

ทางทีม WeVis จึงได้รวบรวมข้อมูลสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2562 – 17 ตุลาคม 2565 ทั้งข้อมูลพื้นฐานได้แก่ อายุ ประวัติการศึกษา อาชีพเดิมก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง เครือข่ายทางการเมือง เพื่อบอกการเปรียบเทียบระหว่างกับส.ส.ที่ประชาชนเข้าร่วมออกแบบอีกด้วย

https://election66.wevis.info/designyourmp/