Content by

,

ส่องนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง’66 เทียบกับการหาเสียงเลือกตั้ง’ 62

หลายพรรคเริ่มส่งสัญญาณพร้อมารับการเลือกตั้งใหม่ ด้วยการเริ่มลงพื้นที่และประกาศนโยบายหาเสียง ชวนทดลองหยิบนโยบายของปีนี้ มาเทียบกับ 4 ปีก่อนกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม..

หลายพรรคเริ่มส่งสัญญาณพร้อมารับการเลือกตั้งใหม่ ด้วยการเริ่มลงพื้นที่และประกาศนโยบายหาเสียง ชวนทดลองหยิบนโยบายของปีนี้ มาเทียบกับ 4 ปีก่อนกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม..

หมายเหตุ: ชื่อพรรคในบทความนี้เรียงตามลำดับตัวอักษร และข้อมูลนี้อัปเดตถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 เท่านั้น หากพรรคการเมืองใดต้องการนำเสนอนโยบายเพิ่ม สามารถแจ้งมาได้ที่ m.me/wevisdemo

พรรคก้าวไกล กับ 9 เสาหลัก ที่ทยอยเปิดรายละเอียดมาเรื่อยๆ ทุกสัปดาห์

  • เสาหลักนโยบายที่ 1 “ต้องก้าวไกล การเมืองไทยก้าวหน้า”
  • เสาหลักนโยบายที่ 2 “ต้องก้าวไกล ราชการไทยก้าวหน้า”
  • เสาหลักนโยบายที่ 3 “ต้องก้าวไกล ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า”
  • เสาหลักนโยบายที่ 4 “ต้องก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”
  • เสาหลักนโยบายที่ 5 “ต้องก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า”
  • เสาหลักนโยบายที่ 6 “ต้องก้าวไกล สวัสดิการไทยก้าวหน้า”
  • เสาหลักนโยบายที่ 7 “ต้องก้าวไกล การศึกษาไทยก้าวหน้า”
  • เสาหลักนโยบายที่ 8 “ต้องก้าวไกล สุขภาพไทยก้าวหน้า”
  • เสาหลักนโยบายที่ 9 “ต้องก้าวไกล สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า”

พรรคชาติไทยพัฒนา ได้เปิดนโยบาย 10 ข้อ ในรูปแบบ “รับฟัง ทำจริง” Wow Thailand

พรรคชาติพัฒนากล้า เปิดนโยบายในรูปแบบ “ชาติพัฒนากล้า” พร้อมกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจชาติ


พรรคไทยศรีวิไลย์ เน้นนโยบายหารายได้เข้าประเทศ นำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบ พร้อมสานต่อนโยบายปฏิรูปตำรวจและระบบยุติธรรม

พรรคประชาธิปัตย์ สานต่อคำสัญญา “ประกันรายได้ที่สำเร็จ” พร้อมแนวคิดสร้างเงิน-สร้างคน-สร้างชาติ

พรรคพลังท้องถิ่นไท เน้นเปิดคาสิโนเสรีเป็นรายได้ของประเทศแหล่งใหม่ พร้อมสานต่อการกระจายอำนาจสู่ประชาชน เสริมพลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พรรคพลังประชารัฐ เน้นสวัสดิการประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ย้ายแรงงานภาคการเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม และการจัดการปัญหายาเสพติดมากขึ้น 

พรรคเพื่อไทย เปิดนโยบายชื่อว่า “คิดใหญ่ ทำเป็น พลิกฟื้นประเทศ” ครอบคลุมหลายประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ท่องเที่ยว นวัตกรรม สาธารณสุข การศึกษายาเสพติด โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและขนส่งมวลชน ด้านพลังงาน และค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 600 บาท/วัน และจบปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป

พรรคภูมิใจไทย กับ 5 นโยบายที่พูดแล้วจะทำ ได้แก่ คำสัญญาพักหนี้ 3 ปี ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเป็นเวลา 3 ปี , เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งฟรีทุกจังหวัด ศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ , เน้นพลังงานสะอาด ฟรีหลังคาโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า

พรรครวมแผ่นดิน เน้นนโยบายจะฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ แต่ส่วนคำสัญญาที่ซ้ำจะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยจะผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่เพิ่มเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬาเข้ามาด้วย 

พรรคเสรีรวมไทย เน้นนโยบายที่ทำได้จริงและให้ประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสานต่อการปราบทุจริตแล้วคืนงบประมาณให้กับประชาชน และการปฏิรูปกองทัพ


เป็นเรื่องดีที่พรรคการเมืองต่างๆ คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและการแก้ปัญหาส้งคมในระดับโครงสร้างอย่างรอบด้าน พวกเราในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงได้แต่หวังว่า พรรคที่เรากากบาทเลือกเข้าในในรัฐสภาสมัยหน้า จะสามารถขับเคลื่อนคำสัญญาที่ให้พวกเราไว้ได้ให้มากที่สุด


และเราจะคอยติดตามดูกันใน promisetracker.wevis.info

หมายเหตุ: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เป็นการรวบรวมคำสัญญาใช้หาเสียงเลือกตั้ง 2562 และมีข้อมูลเป็นคำสัญญามีการบันทึกไว้ พร้อมทำการติดตามข้อมูลจากข่าวการเมืองและข้อมูลจากรัฐสภา หากต้องการแจ้งคำสัญญาที่ต้องการให้ติดตามเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลที่อยากแจ้งอัพเดท สามารถแจ้งได้ในฟอร์มนี้ https://forms.gle/zBXfyLsErdf7CDXc8