Content by

นิติธรรมและประชาธิปไตย คือสิ่งที่พวกเราพยายามรักษาไว้ กับ 30 Finalists บนเวที World Justice Challenge 2024

ปี 2024 เป็นปีที่สำคัญยิ่งสำหรับประชาธิปไตย เป็นปีที่มีการเลือกตั้งในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เพื่อเลือกสรรผู้นำของประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลก แม้จะมีโอกาสที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะออกมาใช้สิทธิ์มากเป็นประวัติการณ์ แต่การเลือกตั้งเหล่านี้กลับเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะถดถอยของหลักนิติธรรมทั่วโลก ซึ่งกำลังเร่งกระบวนการเสื่อมถอยของประชาธิปไตย

ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของลัทธิเผด็จการ ข้อมูลที่บิดเบือน ความไม่ไว้วางใจของประชาชน และภัยคุกคามที่ส่งผลกับการเลือกตั้ง World Justice Challenge 2024 จึงได้จัดประกวดโครงการ/ผลงานภายใต้หัวข้อ “หลักนิติธรรม: รากฐานของประชาธิปไตย” จากผลงาน 424 ชิ้นจาก 109 ประเทศ 30 โครงการที่เข้ารอบสุดท้ายที่โดดเด่นเหล่านี้ ถูกคัดเลือกจากผลงานที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ชัดเจนในการส่งเสริมหลักนิติธรรมใน 4 หมวดหมู่ ได้แก่

 • กระบวนการเลือกตั้งและการเปลี่ยนผ่านอำนาจรัฐบาล
 • สถาบันยุติธรรม
 • สื่อเสรีและข้อมูลที่เชื่อถือได้
 • การมีส่วนร่วมของเยาวชน

ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเชิญให้แสดงผลงานที่การประชุม American Bar Association Annual Meeting 2024 ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ WeVis เองก็เป็นหนึ่งในทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เราเลยอยากชวนทุกคนมาชื่นชม 30 โครงการนี้ไปพร้อมๆ กับเรา 👏🏻

Electoral Processes

 • BrazilPacto Pela Democracia. เป็นความร่วมมือของกลุ่มประชาสังคมที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งในบราซิล ไม่ว่าจะผ่านการวางกลยุทธ์การป้องกัน การจัดการวิกฤติ และการเผยแพร่ความรู้
 • GuatemalaGuatemala Visible. โครงการนี้มุ่งเน้นที่การเฝ้าสังเกตการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการเลือกตั้ง และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานความผิดปกติผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลตลอดการเลือกตั้งทั่วไปของกัวเตมาลาในปี 2023
 • KenyaUshahidi Inc. เป็นแพลตฟอร์มการเฝ้าติดตามการเลือกตั้ง ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนรายงานข้อความแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ในระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปของเคนยาในปี 2022
 • ParaguaySemillas para la Democracia. เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับภาคประชาสังคมในการเฝ้าติดตามเส้นทางการเงินในแวดวงการเมือง ต่อสู้กับอาชญากรรม และกำจัดการทุจริตในการเลือกตั้ง
 • SloveniaSlovene Philanthropy เป็นการรวมตัวขององค์กรภาคประชาสังคมและบุคคลทั่วไป เพื่อให้ความสำคัญกับการถกเถียงทางการเมืองอย่างมีเนื้อหามากกว่าการปลุกกระแสและคำสัญญาที่ว่างเปล่า โดยมีเป้าหมายรวมถึงการเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แก้ไขปัญหาการกีดกันภาคประชาสังคมจากการตัดสินใจ และทวงถามให้นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งต้องรับผิดชอบต่อคำสัญญาในการหาเสียง
 • ThailandWeVis. เทคโนโลยีภาคประชาชนที่จัดทำข้อมูลและข้อมูลการเลือกตั้งอย่างครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างพลังให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลและส่งเสริมการพูดคุยที่สร้างสรรค์ในสังคม

Justice Institutions

 • Latin America (15 Countries)The Cyrus R. Vance Center for International Justice. ศูนย์สนับสนุนสถาบันกฎหมายอิสระในการจัดการกับภัยคุกคามต่อความเป็นอิสระของตุลาการ ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์ โดยการเสริมสร้างศักยภาพของสถาบัน ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย สนับสนุนงานสื่อสารและเครือข่าย เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของสถาบันกฎหมาย
 • NigeriaKimpact Development Initiative. โครงการที่เฝ้าติดตามกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทหลังการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมการปฏิรูประบบความยุติธรรมในการเลือกตั้ง เพิ่มความโปร่งใส ทำให้กระบวนการยุติธรรมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงดึงดูดเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมผ่านข้อมูลที่เข้าถึงได้และการมีส่วนร่วมของพลเมือง
 • MexicoMéxico Evalúa. โครงการที่ประเมินระบบยุติธรรมทางอาญา ระบุปัญหา/ประเด็นที่ต้องการการปรับปรุง และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุติธรรม และชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างขีดความสามารถ กำหนดวาระร่วมกัน อีกทั้งตอบสนองความต้องการของพลเมือง
 • PolandFree Courts Foundation. เป็นโครงการที่ปกป้องหลักนิติธรรมผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การศึกษา และการสื่อสาร โดยจัดการคดีมากกว่า 100 คดีเกี่ยวกับตุลาการและหลักนิติธรรม เป็นตัวแทนของผู้พิพากษา และต่อสู้กับการทำให้ศาลอิสระเป็นเรื่องการเมือง
 • SerbiaYUKON (Lawyers’ Committee for Human Rights). มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของพลเมืองในสถาบันตุลาการ โดยการพัฒนาการสนทนาและการสื่อสารระหว่างพลเมืองและตัวแทนของตุลาการ มุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกฎหมาย และระบุความต้องการหลักของพลเมืองในการมีปฏิสัมพันธ์กับตุลาการ
 • TaiwanJudicial Reform Foundation. ให้การสนับสนุนทางกฎหมายแก่ผู้ประท้วง ผลักดันให้บุคคลในกระบวนการยุติธรรมยึดมั่นในค่านิยมประชาธิปไตย และดึงดูดสังคมไต้หวันให้มีการสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของระบบกฎหมายที่แข็งแกร่งในการปกป้องประชาธิปไตย

Media and Information

 • AlbaniaResPublica. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การศึกษา และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาสื่อสารมวลชนและนักข่าวรุ่นเยาว์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการทำสื่อคุณภาพและความถูกต้องของสื่อ
 • ArgentinaForo de Periodismo Argentino. เปิดพื้นที่ข่าวที่ขาดแคลนซึ่งส่งผลต่อเสรีภาพของสื่อ โดยพบว่ามีพื้นที่เกือบ 75% ของอาร์เจนตินาที่ขาดการปฏิบัติงานด้านสื่อมืออาชีพในระดับท้องถิ่น
 • AzerbaijanMeydan TV. เป็นสื่ออิสระชั้นนำของอาเซอร์ไบจาน ทำงานเพื่อกระจายเนื้อหา เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข่าวสาร และส่งเสริมการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและการเมือง
 • GhanaMedia Foundation for West Africa. ส่งเสริมความรับผิดชอบและหลักนิติธรรมผ่านการรายงานเชิงสืบสวน ส่งผลให้รัฐบาลมีความรับผิดชอบมากขึ้นและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น
 • MexicoARTICLE 19. ปกป้องสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของพลเมืองเม็กซิโกผ่านการดำเนินการทางกฎหมาย การรณรงค์ และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
 • VenezuelaTransparencia Venezuela: เว็บไซต์การตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทำงานเพื่อจัดการกับข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเผยแพร่การสืบสวนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส การวิเคราะห์โฆษณาชวนเชื่อ และการปฏิบัติการด้านอิทธิพลของสื่อ

Youth Engagement

 • BrazilPolitize!- Civic Education Institute. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการเพิ่มการมีส่วนร่วมทางพลเมืองในหมู่เยาวชน โดยส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างพลังให้เยาวชนมีบทบาทในการสร้างชุมชนของตนและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
 • KenyaWeCare Organization, GovJunction, Community Led Solutions. โครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันหลายองค์กรนี้ มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารผ่านการศึกษาและเทคโนโลยี ส่งเสริมให้พลเมืองมีความรู้และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและยึดมั่นในค่านิยมประชาธิปไตย
 • NepalYouth in Federal Discourse. โครงการนี้จัดเวิร์กช็อปและการจำลองการประชุมเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ การทำงานของรัฐสภา และหน้าที่พลเมือง เพื่อสร้างผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความรู้และผู้แทนที่มีศักยภาพในการสนับสนุนวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
 • Romania, Moldova, Bosnia and Herzegovina: Konrad-Adenauer Stiftung. โครงการระหว่างประเทศของมูลนิธิ Konrad-Adenauer มุ่งเน้นการสร้างชุมชนของนักกฎหมายรุ่นเยาว์ผ่านการฝึกอบรมที่มีพื้นฐานจากค่านิยม เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ปรับปรุงระบบยุติธรรม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในหมู่นักกฎหมายรุ่นเยาว์
 • UkraineUnited Nations Development Program (UNDP). โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนท้องถิ่นในยูเครนในการสนทนาเกี่ยวกับการฟื้นฟูของชุมชน ส่งเสริมการสนทนาระหว่างเยาวชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนโครงการพลเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • Zimbabwe4-H Zimbabwe Foundation. มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนา สร้างสันติภาพ และส่งเสริมกระบวนการทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง โดยจัดผ่านสภาเยาวชนเพื่อสันติภาพและความร่วมมือกับพรรคการเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรวมเยาวชนในการดำเนินงานระดับชาติ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://worldjusticeproject.org