Content by

,

3 ประเด็นชวนเม้าท์! หลังจบ #เลือกตั้งสว

เลือกตั้งจบชาวเน็ตไม่จบ! 🔥 เสียงลือเสียงเล่าอ้างจากชาวเน็ตเกี่ยวกับประเด็น #เลือกตั้งสว มันยังไงกันนะ 👀

วันนี้หยิบมา 3 ประเด็นที่ถูกเม้าท์แซ่บ! จริงหรือคิดเอง? พวกเราคันมือไม่ไหว ขอเอาข้อมูลมากางฉ่ำๆ ดูกันไปเลยคุณน้า

1) เค้าว่ากันว่า…คนที่ได้คะแนนอันดับต้นๆ ในรอบเลือกกันเอง มักเป็นตัวเต็ง สว. ในรอบเลือกไขว้ 🧐

เพื่อที่จะพิสูจน์ประเด็นนี้ เราได้นำคะแนนรอบเลือกกันเองของผู้สมัครที่ผ่านเข้าสู่รอบไขว้ 800 คน (แบ่งตามกลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน) มาพล็อตที่เส้นด้านซ้ายของแต่ละกลุ่มอาชีพ จากนั้นก็นำคะแนนในรอบไขว้มาพล็อตที่เส้นด้านขวา แล้วลากเส้นเชื่อมคะแนนทั้ง 2 รอบของแต่ละคนเพื่อเปรียบเทียบกัน

เส้นสีเขียว และสีชมพู  คือคนที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มอาชีพในรอบไขว้ และนำไปสู่การเป็น สว. ส่วนเส้นสีเทา คือคนที่ไม่ได้เป็น

จากกราฟจะเห็นว่า ในบรรดาคนที่ได้รับเลือกในรอบไขว้ ส่วนใหญ่เป็นคนที่ได้คะแนนเยอะลำดับตั้นๆ ตอนรอบเลือกกันเองจริง (ดูที่เส้นสีเขียว) แต่ขณะเดียวกัน เส้นสีชมพูที่เราไฮไลท์ก็แสดงให้เห็นว่า มีคนจำนวนหนึ่งที่แม้รอบเลือกกันเองจะได้คะแนนเป็นลำดับท้ายๆ ของคนที่เข้ารอบ แต่กลับได้คะแนนพุ่งนำหน้าหลายคนในรอบไขว้ จนนำไปสู่การเป็น สว.

คนที่ดูโดดเด่นที่สุดในแก๊งเส้นสีชมพูนี้ คือ นางวรรษมนต์ คุณแสน ช่างเสริมสวยในกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในรอบเลือกกันเองได้คะแนนในลำดับที่ 34 จาก 40 และคะแนนพุ่งขึ้นมาเป็นลำดับที่ 2 ในรอบไขว้

2) เค้าว่ากันว่า…คนที่ได้คะแนนทิ้งห่างเพื่อน ส่วนใหญ่มาจากบุรีรัมย์ 🫢

ต่อเนื่องมาจากกราฟที่แล้ว จะสังเกตได้ว่า ในทุกกลุ่มอาชีพจะมีผู้สมัครจำนวนหนึ่งที่ได้คะแนนทิ้งห่างจากเพื่อนอย่างเห็นได้ชัด (ดูกลุ่มเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนขวาด้วยความชันสูงลิ่ว) เมื่อลองแยกคนกลุ่มนี้ ซึ่งมีจำนวน 120 คนออกมาสำรวจต่อ พบว่า

– มีคนมากจากบุรีรัมย์มากที่สุด คือ 12 คน (10%)
– ตามมาด้วยสุรินทร์และพระนครศรีอยุธยาในจำนวนที่เท่ากัน คือจังหวัดละ 7 คน
– สตูล 6 คน
– อำนาจเจริญ อ่างทอง และเลย จังหวัดละ 5 คน
– ส่วนที่เหลืออีก 73 คนมาจากอีก 42 จังหวัด มีจำนวนตั้งแต่จังหวัดละ 4 คนจนถึง 1 คน

ในบรรดา 12 คนที่มาจากบุรีรัมย์นั้น ประกอบด้วย

– นายมงคล สุระสัจจะ จากกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ก่อนลงสมัครมีภูมิหลังเป็นผู้ว่าฯ
– พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ แสงเพชร จากกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นตำรวจ
– นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล จากกลุ่มการสาธารณสุข เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน )
– นายฤชุ แก้วลาย จากกลุ่มการสาธารณสุข เป็นสัตวแพทย์ที่คลินิกสัตว์ประโคนชัย
– นางปวีณา สาระรัมย์ จากกลุ่มอาชีพทำนา เป็นคนทำนา
– นายจตุพร เรียงเงิน จากกลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นคนวิ่งน้ำและรับจ้าง
– นางวรรษมนต์ คุณแสน จากกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นช่างเสริมสวย
– นายพรเพิ่ม ทองศรี จากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม เป็นอดีตหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ทรงศักดิ์ ทองศรี)
– นายปราณีต เกรัมย์ จากกลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา เป็นนักฟุตบอลอาวุโส
– นางประไม หอมเทียม จากกลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นกรรมการหมู่บ้าน อสม.
– นายชาญชัย ไชยพิศ จากกลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
– นายศุภชัย กิตติภูติกุล จากกลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม ทำงานผู้สื่อข่าวไทยรัฐมา 35 ปี

3) เค้าว่ากันว่า…จำนวน สว. จากแต่ละจังหวัด มีความสัมพันธ์กับสัดส่วน สส. เขตของบางพรรคในจังหวัดนั้นๆ 🫣

มาถึงข้อสังเกตสุดท้ายที่ดูจะได้รับการพูดถึงอย่างมาก นั่นคือการเชื่อมโยงจังหวัดที่มีจำนวน สว. เยอะ กับสัดส่วน สส. เขตของพรรคการเมืองหนึ่งในการเลือกตั้งปีที่แล้ว ซึ่งนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเรื่องเทคนิคการเกณฑ์คนมาลงสมัครของ’บ้านใหญ่’ในจังหวัด

พรรคการเมืองที่ว่านั้นคือพรรคอะไร ขอเชิญชวนทุกคนมาลองเปรียบเทียบแผนที่สีเขียว (แสดงจำนวน สว.) กับแผนที่สีชมพู (แสดงสัดส่วน สส. เขต) ของแต่ละพรรค แล้วตอบในใจกันเอาเอง

ส่วนใครอยากสำรวจข้อมูลเพื่อตั้งข้อสังเกตใหม่ๆ ด้วยตัวเอง 🥲 iLaw ได้อดหลับอดนอนเตรียมข้อมูลมาให้แล้ว (กกต. ดูไว้นะ) เข้าไปดูได้เลยที่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zJSO-l1nXAaj0g9YBoCzZrEyunBlRoHFiGsrN2fzDsQ/edit?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR11rP-K5yvqP1zSGj9xKvrBeLoCq5MiGH7jEfFofJ3thfd0DnLaFscE8Ws_aem_C7cNXy5TBc6mnNpx7eG2wA&gid=1597177763#gid=1597177763