cda simulator
เลือกตั้ง
สภาร่างรัฐธรรมนูญ :
ปรุงสูตรไหน…
ให้ใช่ในแบบคุณ?
ทำความเข้าใจความหมาย ที่มา
และข้อสังเกตน่าสนใจเกี่ยวกับสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ข้ามไปสำรวจวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
และเลือกวิธีที่ใช่ในความคิดคุณ
Share
บทนำ
เป็นเวลาเกือบ 100 ปีแล้ว นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมด้วยรัฐธรรมนูญที่เขียน แก้ ฉีก กันมา แล้วถึง 20 ฉบับ (ล่าสุดฉบับปี 2560)
โดยตลอดประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย อัน ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ของไทย เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ ปัจจุบัน ประชาธิปไตยของเราก็ยังคงไม่แข็งแรง
โดยข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจคือเรายังไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนถูกเขียนโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชน แบบ 100%
แม้การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยประชาชน จะยังไม่เคยเกิดขึ้นในไทย แต่ก็เป็นแนวคิดที่หลายฝ่ายในประเทศเคยเสนอ และยังเป็นแนวคิดที่ถูกใช้ในประเทศประชาธิปไตยหลายประเทศทั่วโลกที่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใน 20 ปี ที่ผ่านมา
หรือ ถึงเวลาแล้วที่ควรเกิดขึ้นในประเทศของเรา
เพื่อให้กระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยชอบธรรมตามหลักประชาธิปไตยที่สุด
เราเห็นอะไรใน สสร.
ชุดเก่า?
ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบ ประชาธิปไตย กฏหมายสูงสุดของประเทศอย่างรัฐธรรมนูญก็ควรมีที่มา จากกระบวนการซึ่งยึดโยงกับประชาชนซึ่งรูปธรรมที่สุดก็คือการมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
และการเลือกตั้ง สสร. มีวิธีการยังไงได้บ้าง เราไปสำรวจกัน
สำรวจสูตรเลือกตั้ง
สสร.
การเลือกตั้ง สสร.ก็เหมือนสูตรอาหาร ในความเป็นจริงแล้วตามหลักสากล มีกรรมวิธีมากมายที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเลือกตั้ง สสร. ได้ โดยไม่จำกัดอยู่แค่เพียง 2 - 3 วิธีที่เราอาจคุ้นเคยจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ โดยแต่ละสูตร แต่ละส่วนผสม ก็มีทั้งข้อดี ข้อเสีย ที่อาจจะตอบโจทย์ หรือ ไม่ตอบโจทย์ แตกต่างกันไปตามความคิดของแต่ละคน
WeVis อยากชวนทุกคนมาสำรวจ ทำความเข้าใจ และลองเลือกสูตรเลือกตั้ง สสร. ที่คิดว่าตอบโจทย์ที่สุด
ถ้าพร้อมแล้ว
ไปสำรวจส่วนผสม
และเลือกสูตร
ของคุณกัน
สสร. เป็นเสมือนเมนูอาหาร
จานหลัก:
สสร.ทั่วไป
เพื่อให้การเลือกตั้ง สสร. ได้มาซึ่งตัวแทนที่สามารถสะท้อนภาพประชาชนคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริง เราอาจตั้งต้นจากการมองว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นเสมือนเมนูอาหารที่เราปรุงแต่งได้หลายแบบ โดยอาหารจานหลักของเมนูดังกล่าว ก็คือ “สสร. ทั่วไป” หรือ สสร. ประเภทที่เปิดกว้างให้ประชาชนโดยทั่วไป ลงสมัครแข่งขันกันในสนามเลือกตั้งเพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชน
โดยในอาหารจานหลักนี้ ก็มีส่วนผสมที่สามารถสร้างสรรค์ได้หลายสูตร
ส่วนผสมที่
1
ส่วนผสมที่
2
ส่วนผสมที่
3
ส่วนผสมที่ 1
ควรมี สสร.
ทั่วไปแบบไหนบ้าง?
สำรวจ
เลือกส่วนผสม
1/3
จานหลัก
สสร.ทั่วไป
ส่วนผสมที่ 1
choice_deselect-1choice_deselectq1_c1q1_c2_1q1_c2_2q1_c2_3
ยังไม่ได้เลือก
(เลือกแบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้ง 2 แบบก็ได้)
ส่วนผสมที่ 2
จำนวนตำแหน่ง สสร.
ในแต่ละเขต
สำรวจ
เลือกส่วนผสม
2/3
ของ
จานหลัก
สสร.ทั่วไป
ส่วนผสมที่ 2
choice_deselect-1choice_deselectq2_c1q2_c2na
ยังไม่ได้เลือก
ส่วนผสมที่ 3
เลือกระบบเลือกตั้ง
สำรวจ
เลือกส่วนผสม
3/3
จานหลัก
สสร.ทั่วไป
ส่วนผสมที่ 3
choice_deselect-1choice_deselectq3_c1_1q3_c1_2q3_c2_1q3_c2_2q3_c2_3q3_c2_4q3_c2_5
ยังไม่ได้เลือก
แต่ สสร. แบบทั่วไป
อาจยังไม่เพียงพอ
หรือสะท้อนความหลาก
หลายของสังคมได้ อย่างแท้จริง ?
แม้การเลือกตั้ง “สสร. ทั่วไป” น่าจะการันตีได้ระดับหนึ่งว่าสมาชิกทุกคนมี ความหลากหลายและเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศได้ อย่างไรก็ตาม มีบางเสียงที่มองว่าเราอาจต้องมี “สสร. กลุ่มเฉพาะ” หรือ สสร. ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง เข้ามาเสริมโดยที่ยังคงมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเสมือนเป็น topping เสริมในเมนูนี้ด้วย
คุณหล่ะ คิดว่าควรเพิ่ม topping เสริมนี้เข้าไปในเมนูจากหลักด้วยมั้ย? สนใจรับ topping แบบไหนดี? หรือไม่สนใจรับ topping เลย?
Topping
 
สสร.ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ
บางคนมองว่า สสร. ควรมีผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ
รับ Topping นี้ไหม
รับ
เราควรเพิ่มประเภท สสร.ตัวแทนผู้ เชี่ยวชาญอีกประเภท ที่มีอำนาจ ในการร่วมตัดสินใจ เหมือน สสร. ทั่วไป
ไม่รับ
เราสามารถเปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาอยู่ในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ โดยไม่จำเป็นต้องมา เป็น สสร. เอง
ใน Topping นี้ ก็มีส่วนผสมที่สามารถสร้างสรรค์ได้หลายสูตร
ส่วนผสมที่
1
ส่วนผสมที่
2
ส่วนผสมที่
3
ส่วนผสมที่ 1
เลือกหมวดหมู่
ของผู้เชี่ยวชาญที่อยากให้มี?
เลือกส่วนผสม
1/3
ท็อบปิ้ง 1
สสร. ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนผสมที่ 1
choice_deselect-1choice_deselectq4_c1q4_c2q4_c3q4_c4q4_c5q4_c6na
ยังไม่ได้เลือก
(เลือกได้หลายข้อ)
ส่วนผสมที่ 2
เลือกว่าอยากให้ใครเลือก
สสร. แก๊งนี้
สำรวจ
เลือกส่วนผสม
2/3
ท็อบปิ้ง 1
สสร. ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนผสมที่ 2
choice_deselect-1choice_deselectq5_c1q5_c2
ยังไม่ได้เลือก
ส่วนผสมที่ 3
เลือกระบบเลือกตั้ง
สสร. ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญฯ
เลือกส่วนผสม
3/3
ท็อบปิ้ง 1
สสร. ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนผสมที่ 3
choice_deselect-1choice_deselectq3_c1_1q3_c1_2q3_c2_1q3_c2_2q3_c2_3q3_c2_4q3_c2_5
ยังไม่ได้เลือก
รับอีก Topping ด้วยไหม?
Topping
 
สสร.ตัวแทนกลุ่มความหลากหลาย
บางคนมองว่า สสร. ควรมีโควต้าสำหรับกลุ่ม อัตลักษณ์ต่างๆ ในสังคม (เช่น กลุ่มผู้มีความหลากหลาย ทางเพศ กลุ่มคนพิการ กลุ่มชาติ พันธุ์ ฯลฯ) เพื่อรับประกันว่า สสร. จะสะท้อนความหลากหลายใน สังคมได้อย่างแท้จริง
รับ Topping นี้ไหม
รับ
เราควรเพิ่มประเภท สสร.ตัวแทนกลุ่มความหลากหลายอีกประเภทที่มีอำนาจในการร่วมตัดสินใจ เหมือน สสร. ทั่วไป
ไม่รับ
เราสามารถเปิดพื้นที่รับฟังกลุ่มความหลากหลายได้ โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดให้มาเป็น สสร. เอง
ใน Topping นี้ ก็มีส่วนผสมที่สามารถสร้างสรรค์ได้หลายสูตร
ส่วนผสมที่
1
ส่วนผสมที่
2
ส่วนผสมที่
3
ส่วนผสมที่ 1
เลือกว่าอยากให้แบ่งหมวดหมู่และกำหนดคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับผู้สมัคร หรือไม่
สำรวจ
เลือกส่วนผสม
1/3
ท็อบปิ้ง 2
สสร. กลุ่มความหลากหลาย
ส่วนผสมที่ 1
choice_deselect-1choice_deselectq6_c1q6_c2na
ยังไม่ได้เลือก
(เลือกได้หลายข้อ)
ส่วนผสมที่ 2
เลือกว่าอยากให้ใครเลือก
สสร. แก๊งนี้
สำรวจ
เลือกส่วนผสม
2/3
ท็อบปิ้ง 2
สสร. กลุ่มความหลากหลาย
ส่วนผสมที่ 2
choice_deselect-1choice_deselectq5_c1q5_c2
ยังไม่ได้เลือก
ส่วนผสมที่ 3
เลือกระบบเลือกตั้ง
สสร. กลุ่มความหลากหลาย
เลือกส่วนผสม
3/3
ท็อบปิ้ง 2
สสร. กลุ่มความหลากหลาย
ส่วนผสมที่ 3
choice_deselect-1choice_deselectq3_c1_1q3_c1_2q3_c2_1q3_c2_2q3_c2_3q3_c2_4q3_c2_5
ยังไม่ได้เลือก
ทวนสูตรสสร.
ที่คุณเลือก
จัดจาน
อยากให้ สสร. จากแต่ละแก๊งมีสัดส่วน เท่าไหร่บ้าง?
สสร.ทั่วไป
100%
สสร.ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ
100%
สสร.ตัวแทนกลุ่มความหลากหลาย
100%
เลือกแล้ว 300 / 100%*
เลือกเพิ่ม*
-200%
นี่คือสูตรผสม
สสร.ของคุณ
เปิดดูหน้าตาจานของคุณสิ!
pre-dishwink-1
เลือกสำเร็จ
2/12
ดูสูตรผสมสสร.ของเพื่อน
สสร.ทั่วไป
สสร.ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ
สสร.ตัวแทนกลุ่มความหลากหลาย
บทสรุป
เราคงได้เห็นแล้วว่า ส่วนผสมในสูตรการเลือกตั้ง สสร. ตามหลักสากลนั้น เป็นไปได้หลากหลาย ไม่ว่าจะในแง่ การแบ่งเขตเลือกตั้ง การกำหนดจำนวนผู้ได้รับเลือก ระบบเลือกตั้ง หรือ อื่น ๆ ล้วนไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียง 2 3 สูตรที่เราคุ้นเคยกัน โดยสูตรไหน ส่วนผสมใด จะเหมาะไม่เหมาะ อร่อยหรือไม่ ในบริบทของสังคมไทย ก็คงตามแต่วิจารณญาณของแต่ละคน แต่สิ่งทั่วไปที่สำคัญที่สุด นั่นคือ สสร. ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ถึงจะกล่าวได้ว่ามีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริง